Diamond 2019 Holiday Rally

Diamond 2019 Holiday Rally

KO MOŽE DA SE KVALIFIKUJE?

Svaki novi i stari poslovni saradnik u regiji, koji u poređenju sa aktuelnim nivoom napreduje nivo više po marketing planu. Sa nivoa Novus korisnik (Novus Customer) kvalifikovanje je moguće samo osvajanjem supervizorskog nivoa. Pravo učešća imaju responzorisani saradnici, kao i saradnici koji su promenili sponzora po NDP razvoju.

KOJI SU KVALIFIKACIONI USLOVI OVOG PODSTICAJA?  
                                                                                                                       
1. Postignite sledeći saradnički nivo! U poređenju sa aktuelnim nivoom napredujte nivo više po marketing planu. Novus korisnik (Novus Customer) mora da postigne najmanje nivo supervizora.
2. Tokom kvalifikacionog perioda budite aktivni (4 boda, od toga minimum 1 lični bod) počev od prvog sledećeg meseca u odnosu na mesec učlanjenja: ukoliko ste se učlanili 15. maja 2018. godine, potrebno je da od 1. juna budete aktivni.
Ukoliko ste se učlanili pre kvalifikacionog perioda, onda u sva četiri meseca kvalifikacionog perioda morate biti aktivni nezavisno od toga kada napredujete nivo.

3. Tokom kvalifikacionog perioda, nakon postizanja novog nivoa, potrebno je da imate ukupan broj bodova saradničke strukture koja odgovara vašem nivou i to počev od sledećeg meseca nakon postizanja nivoa pa sve do kraja avgusta 2019. godine. Ukoliko ste postigli viši nivo u periodu septembar – decembar 2018. godine, onda je potrebno da imate ukupan broj bodova saradničke strukture od januara 2019. godine.

a) ukoliko ste na poziciji menadžera ili višoj - ukupan broj bodova saradničke strukture mora biti 25 bodova svakog meseca
b) ukoliko ste na poziciji asistent menadžera - 12 bodova (4 boda aktiviteta + 8 bodova) svakog meseca 
c) ukoliko ste na poziciji supervizora - 8 bodova (4 boda aktiviteta + 4 boda) svakog meseca 

Želimo da vam skrenemo pažnju na PROMENE U KVALIFIKACIONIM USLOVIMA  za Diamond Holiday Rally 2019.

Poslovni saradnici koji postignu viši nivo u periodu jul-avgust 2019. godine ili u mesecu avgust 2019. imaju pravo da se kvalifikuju vodeći računa o sledećem: ukoliko imaju poslovnog saradnika u prvoj generaciji koji postiže isti nivo na kom su i oni sami (popularno nazvano „izgurana pozicija”) moraju da u julu budu aktivni sa 4 boda, a u avgustu pored aktivnosti od 4 boda moraju da imaju i odgovarajuću aktivnost strukture (8, 12 ili 25 bodova u zavisnosti od ostvarenog nivoa) od ostalih saradnika van strukture saradnika koji se kvalifikuje na isti nivo kao i svoj sponzor.

Svaki ovakav seminar povecava vaše sposobnosti i pomaže da lakše i efikasnije savladate izazove koji stoje na putu vašeg uspeha!

Srdačan pozdrav,

Vaš sponzor i mentor

Boro Ostojić


Certificate
Certificate
Certificate
Scroll to Top