Podsticajni program "Aloe-Ship Forever" Maj 2019 - Maj 2020.

Poštovani poslovni saradnici,

Obaveštavamo vas da je rok za naručivanje proizvoda u junu za podsticajni program Aloe-Ship Forever produžen i važiće do petka 21. juna. Još jednom vas podsećamo na uslove ovog programa.

 

ALOE-SHIP FOREVER

(važi samo za naručivanje preko webshop-a)

 

  1. Počev od 3. juna 2019. do 15. maja 2020., svih 12 meseci pre 15. u mesecu (za jun će važiti do 21.), uradite najmanje jednu narudžbu u vrednosti od 1 boda koja sadrži najmanje 1 Aloe mini gel paket (šifra 71612)! Ako ste izvršili barem jednu takvu narudžbu u svakom od 12 uzastopnih meseci pre 15. maja, u 2020., mi ćemo vam dostaviti vašu poslednju narudžbu koja ispunjava gore navedene uslove besplatno i kao poklon šaljemo i jedan komplet Sonya Daily Skin Care System!

 

  1. Počev od 3. juna 2019. do 15. maja 2020., svih 12 meseci pre 15. u mesecu,imajte najmanje 1 narudžbinu od 2 boda koja sadrži najmanje 2 Aloe mini gel paketa (71612)! Ako ste izvršili barem jednu takvu narudžbinu u svakom od 12 uzastopnih meseci pre 15. maja 2020., mi ćemo dostaviti vašu poslednju narudžbinu koja ispunjava gore navedene uslove besplatno i šaljemo 1 Sonya Daily Skin Care System za negu kože i 1 Infinite Skin Care Kit!

 

  1. Počev od 3. juna 2019. do 15. maja 2020. godine, svih 12 meseci pre 15. u mesecu, naručite najmanje 1 paket Vital5 (šifre od 456 do 459)! Ako ste izvršili barem jednu takvu narudžbinu u svakom od 12 uzastopnih meseci pre 15., u maju 2020., mi ćemo vam dostaviti vašu poslednju narudžbu koja ispunjava gore navedene uslove besplatno, a kao poklon šaljemo 1 Vital5 paket! 

 

* Ako se serija narudžbina ne može završiti u roku od 12 meseci zbog mogućeg nedostatka proizvoda,  Aloe-Ship Forever može se nastaviti s zamenskim proizvodom kojeg ce odrediti Forever Living Products. Kada proizvodi iz originalne programa postanu ponovo dostupni, Aloe-Ship Forever se nastavlja po prvobitnim uslovima.

 

ČESTA PITANJA

  • Mogu li istovremeno raditi više nivoa u ALOE-SHIP FOREVER-u?

Da, ako su nivoi razdvojeni, a svaka posebna porudžbina odgovara ALOE-SHIP FOREVER programu pre 15. u mesecu.

  • Mogu li jednom narudžbinom više nivoa da radim istovremeno?

 Ne, ako serija narudžbina ispunjava zahteve nekoliko nivoa, poklon najvišeg nivoa ALOE-SHIP FOREVER se daje u 12. mesecu.

  • Ako počnem na jednom određenom nivou, mogu li preći na drugi nivo u periodu od 12 meseci?

Da, možete se prebaciti na niži nivo. Na primer, ako ALOE-SHIP FOREVER počnete na nivou u tački 2, možete se prebaciti na nivo naveden u tački 1 ili na nivo koji je naveden u tački 3, (pod uslovom da ste već od juna ispunili uslove i tačke 2 i tačke 3) dok ispunjavate 12-mesečnu seriju naručivanja i ako su uslovi pokriveni od prvog meseca narudžbine.

  • Da li se dobijaju bodovi za poklon proizvode?

Ne

Srdačno,


Certificate
Certificate
Certificate
Scroll to Top